Lezing en hartrisicochecks op Dress Red Day in Tergooi

 

Jaarlijks staan de cardiologen en verpleegkundigen van de afdeling cardiologie van Tergooi stil bij Dress Red Day om zo aandacht te vragen voor het vrouwenhart. Zij vinden het erg belangrijk dat er meer onderzoek komt naar hart- en vaatziekten in het algemeen en naar hart- en vaatziekten bij vrouwen in het bijzonder. Dit jaar organiseren zij op vrijdag 28 september een lezing over het vrouwenhart. Daarnaast is er de mogelijkheid voor vrouwen om een hartrisicocheck te doen. Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom is vooraf aanmelden voor zowel de lezing als de hartrisicocheck verplicht.

Elk jaar organiseert de Hartstichting Dress Red Day. Door op die dag iedereen op te roepen iets roods te dragen, wil de Hartstichting aandacht vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Signalen dat er iets mis is met het hart zijn bij vrouwen vaak minder duidelijk dan bij mannen. Ze worden daardoor sneller over het hoofd gezien of niet op tijd herkend. Hierdoor overlijden nog teveel vrouwen onverwacht. Dat moet veranderen. In Tergooi besteden wij dit jaar op vrijdag 28 september aandacht aan deze belangrijke dag.

Lezing door interventiecardioloog Karin Arkenbout
In de gehoorzaal in Blaricum houdt interventiecardioloog Karin Arkenbout op vrijdag 28 september een lezing over het vrouwenhart. Zij vindt het belangrijk om het vrouwenhart in de schijnwerpers te zetten om het besef te laten groeien dat ook vrouwen last kunnen krijgen van hart- en vaatziekten. In de lezing staat zij stil bij hartziekten bij vrouwen. De lezing duurt ongeveer een half uur. Uiteraard mogen ook mannen de lezing bijwonen.

 

Hartrisicochecks in de Groene Kas
Kent u de Groene Kas? Deze staat in de groenstrook vlakbij de ingang van de hoofdingang van Tergooi locatie Blaricum. In deze mooie plantenkas kunnen bezoekers en patiënten tot rust komen in een natuurlijke omgeving. Op vrijdag 28 september wordt de Groene Kas ter ere van Dress Red Day voor één dag omgetoverd tot een rode kas.

In de kas kunt u een hartrisicocheck laten doen waarbij het cardioteam van Tergooi uw bloedruk meet. Ook worden uw cholesterol- en bloedsuikerwaarden bepaald. Daarnaast wordt uw BMI-waarde berekend. Na afloop wordt de uitslag met u besproken. Karin Arkenbout: "We doen geen medische test. We kunnen er geen hartkwaal mee aantonen of uitsluiten. Vrouwen gaan wel met een gezondheidsadvies maar niet met garanties of diagnoses naar huis.”

  • In de Groene (Rode) Kas bij de hoofdingang Tergooi locatie Blaricum.
  • Vanaf 14:00 uur tot 17:00 uur.
  • De hartrisicohecks zijn inmiddels volgeboekt!

 

Trek iets roods aan!
We zien u graag in Tergooi op vrijdag 28 september. Onze kledingtip voor uw komst naar Tergooi: trek iets roods aan en vraag hiermee aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen!

Delen: