Disclaimer

De Gezondheidsstudio is een onderdeel van Tergooi. U vindt hier de disclaimer van Tergooi. Die is eveneens op deze website van toepassing.