Wat de Gezondheidsstudio doet (hoe en waarom)

De Gezondheidsstudio is een onderdeel van Tergooi en bevordert gezondheid door de ‘vraag’ naar gezondheid te koppelen aan het ‘aanbod’ van gezondheid in de regio. Wie niet ziek is, wil graag gezond blijven. Gezond(er) gedrag draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven, meer geluk en dalende zorgkosten, zo is de overtuiging. Daarom verlegt Tergooi met de Gezondheidsstudio de aandacht van vooral ‘ziekte en zorg’ naar ook ‘gezondheid en gedrag’. Tergooi zorgt vooruit.

Vraag – gezondheid
De Gooi en Vechtstreek heeft in totaal ongeveer 250.000 inwoners. Veel van hen zijn gezond en blijven dat graag. Gezond gedrag en gezonde keuzes in het dagelijks leven helpen daarbij. Wat is gezond gedrag? Wat zijn gezonde keuzes? Waar vind ik die? Hoe vind ik die? Wie kan me erbij helpen? Wat heb ik nodig om gezond te leven en waar vind ik dat? Al die vragen vormen samen de ‘vraag naar gezondheid’.

Aanbod – gezondheid
De Gezondheidsstudio verzamelt informatie, advies, producten en diensten die de vraag naar gezondheid beantwoorden. Op basis daarvan organiseren we regelmatig pop-up activiteiten rond gezondheidsthema’s. Zo ontmoet de regionale vraag van inwoners naar gezondheid via de Gezondheidsstudio het regionale aanbod van gezondheid.

Hoe komt vraag en aanbod samen?  
De Gezondheidsstudio bevordert gezondheid met de kennis, kunde en contacten van Tergooi. De onderwerpen zijn: gezonde jeugd, gezond ouder worden, gezond hart, het door gezond gedrag verlagen van het risico op kanker, maatschappelijke ontwikkelingen, sport en bewegen, ontspanninggezond gehoor en technologie en gezondheid. Die komen op verschillende manieren aan de orde. De Gezondheidsstudio bevordert bijvoorbeeld gezondheid door middel van checks, campagnes, interviewgesprekken, reportages, workshops, schoolprojecten, cursussen, excursies en onderzoeken.

Visueel weergegeven
Het werk van de Gezondheidsstudio van Tergooi is als volgt visueel samen te vatten (klikt u hier of op de afbeelding voor de vergrote versie). Tegen de achtergrond van de regio, ziet u de partijen waarmee we als Gezondheidsstudio graag de samenwerking opzoeken. U leest onze thema's en ziet ook de soorten activiteiten. Onze doelgroep staat als kern omschreven. We bevorderen immers gezondheid voor inwoners en leden. Het busje komt naar u toe en de kleur blauw verwijst naar een 'blue zone', dat is een internationaal veelgebruikte term om een plek aan te duiden waar mensen gezonder zijn dan elders. Word de Gooi en Vechtstreek zo'n plek?

Regio
De Gooi en Vechtstreek is een bijzondere regio. Het gebied bestaat uit erg verschillende steden en dorpen en heeft circa 200.000 volwassen inwoners. Volgens onderzoek hebben ongeveer 20.000 volwassen inwoners uit de Gooi en Vechtstreek interesse in gezondheid. De Gezondheidsstudio is er voor hen maar richt zich ook op alle inwoners voor wie nadenken over gezondheid minder vanzelfsprekend is.

Word nu gratis lid!
Met de Gezondheidsstudio werkt Tergooi op een positieve manier aan een nieuwe of hernieuwde kennismaking tussen Tergooi en de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Iedereen kan eenvoudig met gezondheid aan de slag. Lidmaatschap van de Gezondheidsstudio is bovendien gratis. Iets voor u?

Samen
Andere organisaties en initiatieven bevorderen ook gezondheid. De Gezondheidsstudio werkt daarom graag samen, niet alleen met de mensen in Tergooi. De Gezondheidsstudio bevordert gezondheid met:

Zorgorganisaties
(huisartsen GHO-GO, GGD G&V, VVT-instellingen en andere zorgorganisaties)

Maatschappelijke organisaties
(belangenverenigingen, NUTS-instellingen, onderwijspartijen, lokale sportverenigingen, gemeentes en andere overheidsorganisaties)

Ook zijn er vanuit Tergooi en de Gezondheidsstudio goede contacten met: 

Mediapartijen
(uitgevers, productiebedrijven en lokale media)

Bedrijfsleven
(start-ups, financiële instellingen, tech-bedrijven en evenementenlocaties)

Herkomst naam
De naam ‘Gezondheidsstudio’ bestaat uit ‘gezondheid’ en ‘studio’. Gezondheid staat voor de inhoud waarvoor o.a. gekeken wordt naar de veelgebruikte definitie van ‘positieve gezondheid’ van gezondheidswetenschapper Machteld Huber. Studio staat voor atelier of creatieve werkplaats en de verbinding met mediastad Hilversum.

Team Gezondheidsstudio
Het vaste team van de Gezondheidsstudio bestaat uit vier personen die zich bezighouden met zaken als organisatie, communicatie, strategie, educatie, samenwerkingsrelaties en conceptontwikkeling.

Contact
Iets met ze delen? Dat kan via gezondheidsstudio@tergooi.nl of T 088 753 21 03. U vindt de Gezondheidsstudio ook op social media: www.facebook.com/gezondheidsstudio en www.twitter.com/bevordertgezond.